Etsi
  • Tomi Haltia

Kuolinpesän asunnon myynti

Ensimmäinen askel kuolinpesän asunnon myynnissä on perukirjan laatiminen. Suositeltavaa on, että perukirja vahvistetaan digi- ja väestötietovirastossa eli entisessä maistraatissa. Tällöin myyntiä varten ei tarvita virkatodistuksia. Mikäli perukirjaa ei ole vahvistettu on sinun toimitettava kiinteistönvälittäjälle myyntiä varten vainajasta myös virkatodistukset 15 ikävuodesta eteenpäin. Myös mahdollisista kuolleista perillisistä on toimitettava vastaavat sukuselvitykset.

Virkatodistukset tarvitaan myös kuolinpesän osakkaista.


Perukirjan lisäksi voidaan tapauksesta riippuen tarvita esimerkiksi avioehto, testamentti, kuolleen osakkaan perukirja, osituskirja tai selvityksiä lakiosaperillisten lakiosista.


Kuolinpesän osakkaiden kannattaa valtuuttaa yksi osakas hoitamaan myyntiä koko kuolinpesän puolesta, jolloin kaikkien osakkaiden ei tarvitse olla läsnä esimerkiksi kaupantekotilaisuudessa.

Kiinteistönvälittäjältä saat halutessasi pätevän valtakirjapohjan.


Leskellä on lain mukaan oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto. Tällöin kuolinpesän omistamaa asuntoa ei voi myydä ilman lesken suostumusta vaikkei hän olisikaan osakkaana kuolinpesässä.


Asunnon myynnistä saatu myyntivoitto on kuolinpesän verotettavaa tuloa. Luovutusvoittoveron määrää laskettaessa asunnon hankintamenona käytetään perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa. Onkin hyvä pyytää ammattitaitoiselta kiinteistönvälittäjältä arvio asunnon arvosta jo perukirjaan merkittäväksi.
21 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki